งดงามเป็นที่สุด “พระองค์หญิง” เสด็จงาน  R.B.S.O concert 2019 ทรงใส่พระทัย จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวงร.๑๐”

11 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 62 ทางเพจบนเฟซบุ๊ก เรารัก พระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้า sirivannavari  ได้โพสต์เผยแพร่ภาพพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จงาน  R.B.S.O concert 2019 ทรงใส่พระทัยต่อรายละเอียดทุกขั้นตอน จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณฯ พร้อมระบุข้อความว่า…

“พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จงาน  R.B.S.O concert 2019 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

Loading...

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Royal Bangkok Symphony Orchestra) จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพพยวรางกูร นับเป็นการแสดงคอนเสิร์ตเปิดสมัยกาล (Season) แห่งปี 2562 และด้วยพระองค์หญิงทรงรับสืบทอดพระราชภาระนี้ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

จึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ต่อกิจกรรมทุกอย่างของวงดุริยางค์ และทรงใส่พระทัยต่อรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้การแสดงดนตรีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ สมกับที่ได้รับพระราชทานโอกาสและความไว้วางพระราชหฤทัย

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!