‘ความจงรักภักดีต่อชาติ คือความสำนึกตระหนักในคุณแผ่นดิน’ วันที่พ่อไม่อยู่ แต่คำสอนของพ่อยังคงอยู่เสมอ

11 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว สำหรับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กับเหตุการณ์เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ ของประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ความเศร้าโศกยังไม่จาง หมอกและควันบางๆ ยังคงอยู่ แต่ทุกชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป แม้วันนี้ “พ่อหลวง” รัชกาลที่ ๙ จะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่ทุก “คำสอนของพ่อ” ยังคงอยู่กับเราตลอดเวลา ซึ่งทุกคำสอนของพ่อนั้นเป็นดั่งของขวัญล้ำค่า เป็นแสงสว่างที่คอยนำทาง และสาดส่องให้เราก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางที่ถูกที่ควร และยังสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราได้ดี

Loading...

พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธ.ค.2529 ตรัสไว้ว่า…  “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษา ประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป”

พระบรมราโชวาท ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 8 มิ.ย.2514 ตรัสไว้ว่า… “ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใด โดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่ายทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532 ตรัสไว้ว่า… “ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!