‘คนไทยเผาเมืองไทยเอง’ ย้อนฟังคลิปน้ำตาคลอ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ” ทรงตรัสถึงสาเหตุพระอาการทรุดเมื่อ ๑๐ ปีก่อนของ”ในหลวงร.๙”

11 กุมภาพันธ์ 2019 | Slide
Loading...

ภายหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๔๙ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ได้พระราชทานสัมภาษณ์ในรายกายวู๊ดดี้เกิดมาคุย เมื่อ 3 เม.ย. 2554 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี มีใจความตอนหนึ่งว่า…

Loading...

“จะเล่าไป ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ไม่อยากพูดถึงใครว่าใครดีใครเลว ไม่รู้ เพราะไม่เคยคบนักการเมือง แต่ว่า…รู้แต่ว่า เหตุการณ์ปีที่แล้ว ที่มีการเผาบ้านเผาเมืองกัน อันนั้นนำความทุกข์มาสู่พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ (สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ) เหลือเกิน พระเจ้าอยู่หัวนี่”

“จากที่ทรงหัดเดินได้น่ะ ตอนนั้นน่ะ ทรงทรุดเลย เป็นไข้ต้องให้น้ำเกลือ นอนแบ็บเลย สมเด็จฯก็เสียพระทัยมากเหลือเกิน ท่านรับสั่งว่า ‘คราวที่เราถูกเผาเมืองนั้น คือสมัยเสียกรุงต่อพม่า กรุงศรีอยุธยา แต่คราวนี้ สะเทือนใจยิ่งกว่า เพราะเป็นการที่คนไทยเผาเมืองไทยเอง”

Loading...

ชมคลิป

ฟ้าหญิงฯ ประทานสัมภาษณ์รายการวู้ดดี้ฯ

#อยากขอเวลาทีวีฉายหนังพระราชกรณีกิจสั้นๆทุกวันๆ#ทั้งสองพระองค์ท่านเอาใจใส่ทุ่มเทเต็มที่เพื่อคนไทย#การแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเป็นของไม่ดีสำหรับบ้านเมือง"…ถ้าคนไทยเราแตกแยกกัน ศัตรู จะทำลายเราง่ายมาก…ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง…ไม่เคยคบนักการเมือง…รู้แต่ว่าเหตุการณ์…ที่มีการเผาบ้านเผาเมืองกัน…นำความทุกข์มาสู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหลือเกิน…" "…สมเด็จฯ ก็เสียพระทัยมากเหลือเกิน ท่านรับสั่งว่า คราวที่เราถูกเผาเมืองนั้น คือสมัยเสียกรุงต่อพม่า กรุงศรีอยุธยา แต่คราวนี้ สะเทือนใจยิ่งกว่า เพราะเป็นการที่คนไทยเผาเมืองไทยเอง…"บางช่วงบางตอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประทานสัมภาษณ์พิเศษ กับรายการวู๊ดดี้เกิดมาคุย เมื่อ 3 เม.ย. 2554 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏

โพสต์โดย เรารักประเทศไทย เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019

ขอบคุณที่มา วู๊ดดี้เกิดมาคุย

Loading...
Loading...error: Alert: Content is protected !!